Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Silická ľadnica
zdroj: www.gemer.sk
pridané:
3.3.2009

Silická ľadnica je jaskynná priepasť na Silickej planine v Slovenskom krase v blízkosti obce Silica. Priepasť má tvar šikmého, hore otvoreného vreca, ktorého ústie je široké 32 m a vysoké 12 m. Priepasť sa vytvorila preborením stropu, čím sa odkryla strmá, až previsnutá skalná stena, ktorej hĺbka je 91 m.


Foto:
www.sk.wikipedia.org

Hlavná, šikmá časť priepasti je v hĺbke 45 m ohraničená 15 m vysokým ľadopádom, ktorý delí priebeh dna na dve časti. Na dne ľadovej priepasti je otvor, ktorý vedie cez 20 m dlhú plazivku do mohutného Archeologického dómu (dlhého 80 m, širokého 25 až 40 m a vysokého 2 až 10 m). V dóme je aktívny horný tok Čierneho potoka, ktorý sa dostáva na povrch Čiernou vyvieračkou. V dóme bolo zistené neolitické osídlenie bukovohorskej kultúry.

Silická ľadnica je vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku za účelom ochrany jej hodnôt. Turistom je prístupná po zabezpečenej galérii.

gemer.sk