Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Lonsdaleit
zdroj: www.wikipedia.org
pridané:
28.4.2009

Lonsdaleit (pomenovaný na počesť Kathleen Lonsdale), nazývaný aj šesťhranný diamant v odkaze na tvar kryštalickej štruktúry, je alotrop uhlíka s hexagonálnou mriežkou. V prírode sa vyskytuje zriedka, poznáme ho z meteoritov. Lonsdaleit bol prvýkrát zistený v Canyon Diablo, z meteoritu v kráteri Barringer (tiež známy ako kráter Meteor) v Arizone. Bol objavený v roku 1967. Lonsdaleit sa objavuje ako mikroskopické kryštály sa spájané s diamantom z meteoritu v Canyon Diablo; Kennyho meteoritom, Nové Mexiko, a meteoritom Allan Hills (ALH) 77283, Victoria Land, Antarctica. Bol tiež hlásený z Tunguska, Rusko.

Hexagonálny diamant bol tiež syntetizovaný v laboratóriu, ešte predtým, ako bol objavený v prírode v roku 1967. Je priesvitný, nahnedlej alebo žltej farby a má index lomu 2,40 až 2,41, čo je hustota 3,2 - 3,3 a tvrdosť 7-8 (11). V Mohsovej stupnici tvrdosi má diamant stupeň 10; nižšia tvrdosť lonsdaleitu je hlavne spôsobená nečistotou a nedokonalosťou v prírode sa vyskytujúceho materiálu.

V prípade čistej vzorky by mohol byť o 58% tvrdší ako diamant. Vo februári 2009 vedci z univerzity v Nevade a na univerzite v Šanghaji ohlásili simulácie, ktoré ukazujú, že sa veľmi že by mohol odolávať tlakom 152 GPa, teda oveľa vyšším ako diamant, ktorý za tých istých podmienok odolá 97 GPa.

lonsdaleit

wikipedia.org