Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Tajch Červená studňa
zdroj: www.sk.wikipedia.org
pridané:
30.4.2009

Nachádza sa v sedle Červená studňa pri ceste z Banskej Štiavnice do Vyhní a Hodruše.

História

V konzultačných protokoloch sa prvý raz spomína v roku 1759. Bol vybudovaný na rozhraní dvoch povodí, Hrona a Ipľa na začiatku druhej polovice 18. storočia v nadmorskej výške 787 m n. m. Stavbu tajchu navrhol J. K. Hell. Chcel využiť jeho strategickú polohu na vybudovanie náhonného jarku, ktorý by privádzal vodu k šachte Amália na pohon vodostĺpcového čerpacieho stroja.

Technické využitie

Stroj bol v činnosti len vtedy, keď bolo dostatok vody z tajchu, najmä v jeseni a na jar, keď bol výdatne zásobovaný tromi zbernými jarkami - severným, južným a západným - o celkovej dĺžke viac ako 2 km. Vtedy bolo najviac vody aj v baniach a keďže šachta Amália bola prepojená s ďalšími šachtami na Štiavnických Baniach, voda z tajchu zohrala významnú úlohu nielen pre spomínanú šachtu, ale aj pre ostatné.

Tajch Červená studňa
Tajch Červená studňa. Foto: rs

V r. 1759 tajch Červená studňa dodával vodu aj do tajchu Klinger; zabezpečoval tiež vodu potrebnú pre pohon vodostĺpcového čerpacieho stroja pri šachte Žigmund. Tento stroj, skonštruovaný tiež J. K. Hellom, bol ako jediný v banskoštiavnickom rudnom revíre zabudovaný na povrchu.

Významná je plocha tajchu aj z hľadiska geografického; bol vybudovaný v bezprostrednej blízkosti križovatky, z ktorej sa rozchádzajú cesty do troch kedysi významných banských centier - Banskej Štiavnice, Hodruše a Vyhní.

Technické parametre

nadmorská výška 787 m n. m.
dĺžka hrádze 117 m
výška hrádze cca 10 m
sklon návodnej strany hrádze 40,5°
sklon vzdušnej strany hrádze 36°
objem vodnej nádrže cca 30 000 m3

sk.wikipedia.org