Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Tajch Nová Baňa
zdroj: www.sk.wikipedia.org
pridané:
4.5.2009

Tajch (z nemeckého Teich) je umelá vodná nádrž v katastri Novej Bane, asi 3,5 km SV od Námestia slobody.

Pôvodne bola vybudovaná pre banské účely. Od roku 1965 je prístupná pre rekreačné účely. Pôvodná hrádza bola zničená záplavami na sklonku šesťdesiatych rokov 20. storočia. Novobanský Tajch nie je prepojený so štiavnickými tajchmi a nikdy netvoril súčasť ich sústavy. Je odvodňovaný do Kýzového (Novobanského) potoka v povodí Hrona.

sk.wikipedia.org