Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Čebrať v Tatrách, Šíp v Malej Fatre. Sme naozaj v dolnom Liptove?
zdroj: www.rkhlas.sk
pridané:
5.5.2009

Šíp, Havran, Ostré, Radičiná, Čebrať. Vrchy, ktoré dominujú pravému brehu Váhu od Ružomberka po Kraľovany. Čo majú spoločné? Asi patria do jedného pohoria, alebo nie... A do ktorého? Sú tieto kopce súčasťou Chočských vrchov, Veľkej Fatry, alebo čiastočne aj Malej Fatry? Fundovanú odpoveď na otázky priniesol Peter Vantara, riaditeľ Správy Národného parku Veľká Fatra. „Podľa geomorfologického členenia Slovenska, ktoré je platné už niekoľko desaťročí, sú tieto vrchy zaradené do oblasti Veľká Fatra, podoblasť Šípska Fatra,“ vysvetlil.


Pohľad z Čebraťa na dolný Liptov

Do ochranného pásma Národného parku Malá Fatra je zaradený Šíp ako národná prírodná rezervácia. Ľudí podľa jeho slov pletie, že Šíp je zaradený do Veľkej Fatry, ale územie rezervácie je v Správe Národného parku Malá Fatra. „Takto umelo sa rozhodlo kedysi dávno a situácia sa nezmenila dodnes,“ podotkol P. Vantara.

Ostatná časť Šípskej Fatry od Havrana až po Čebrať je voľná krajina s prvým stupňom ochrany, teda nie je zaradená do žiadneho ochranného pásma chráneného územia. Ale prichádza ďalší paradox a zaujímavosť... „Územie od Havrana po Čebrať patrí do Správy Tatranského národného parku. Tak sa kedysi rozhodlo, a zostalo dodnes,“ znovu zopakoval P. Vantara. Je to zaujímavo členené, čo poviete? Necháme už na úsudok čitateľa či voľakedajšie rozhodnutia kompetentných inštitúcií ohľadne Šípskej Fatry zohľadňujú aspoň elementárnu logiku. J. S.

rkhlas.sk