Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Jaskynné ovzdušie
zdroj: www.referaty.sk
pridané:
10.5.2009

Jaskynná mikroklíma (jaskynné ovzdušie) má špecifický charakter. Je relatívne čisté, bez bežných plynných, kvapalných a tuhých nečistôt povrchu.

Vlhkosť

Jaskynné ovzdušie je vlhké a preto sa využíva pri liečbe rôznych ochorení, najčastejšie pri chorobách dýchacích ciest. Zadné časti jaskýň majú takmer statické klimatické podmienky s priemernou relatívnou vlhkosťou vzduchu 94 %. Vstupné časti jaskýň počas roka ovplyvňujú vonkajšie klimatické zmeny na povrchu pred jaskyňou, čo sa v zime prejavuje mrazovým zvetrávaním vrstevnatých vápencov. Relatívna vlhkosť vzduchu sa mení od 65 – 95 %. Stredné časti jaskýň predstavujú vyrovnávaciu zónu medzi klimaticky odlišnými zadnými a vstupnými časťami jaskýň.

V soľných jaskyniach je priemerná vlhkosť cca 40 – 50 %, v ľadových cca 75 – 90 %.

Teplota

Jaskynná mikroklíma má vyrovnanú teplotu (v prevažnej väčšine jaskýň približne zodpovedajúcu priemernej ročnej teplote na povrchu) cca 4,6 – 6 °C, v ľadových jaskyniach je už chladnejšie - 4 – 0,2 °C.

Liečebný význam

V čistej a vlhkej jaskyni sa nachádza prirodzený aerosól s obsahom iónov viacerých prvkov, najmä vápnika a magnézia. Inhalácia ionizonovaného vzduchu zvyšuje mukocilitárnu aktivitu a tým aj čistiacu schopnosť dýchacích ciest a preto jaskyňa pôsobí liečivo na organizmus človeka.

Speleoterapia

Je známa liečba v prírodných soľných jaskyniach a baniach. (v gréčtine „speleos“ je jaskyňa). Účinnosť speleoterapie je spojená s unikátnou mikroklímou v jaskyni. Hlavným liečebným faktorom je prírodný suchý aerosól chloridu sodného – bežnej soli. Aerosól je vytváraný postupným rozpúšťaním soľných stien jaskyne v dôsledku prirodzenej vlhkosti v jaskyni. Ostatné faktory ako je primeraná teplota a vlhkosť, ovzdušie bez baktérií a alergénov, ktoré je nasýtené aerosólom a iónmi zvyšujú výsledný terapeutický efekt.

referaty.sk