Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Slovenské meteority
zdroj:
Rastislav Sabucha
pridané:
15.5.2009

Meteority - títo poslovia z vesmíru dopadajú na Zem v obrovskom počte. Telesá  veľké od niekoľkých milimetrov až po stometrových obrov skrížia svoju obežnú dráhu s dráhou Zemegule a tak sa dostanú k nám.

Samozrejme že veľká väčšina z nich pri obrovskej teplote, ktorá vznikne pri prelete atmosférou zhorí. Niekedy dokonca vybuchnú - takéto úžasné divadlo sa nedávno dalo pozorovať v Somálsku. Na zem sa dostanú len väčšie (a pomalšie) z nich, ktoré síce tiež na povrchu obhoria, predsa však ostanú celistvé.

Aj keď sa ich na zem dostane veľa, väčšina z nich končí v oceáne, pokrýva predsa takmer dve tretiny povrchu. Mnoho z tých, ktoré sa dostanú na pevninu sa nachádza stále na povrchu - v teréne sú väčšinou nenápadné a keuc1ď spadnú do hornatých alebo zalesnených oblastí, šance na ich nájdenie sú veľmi malé.

O niečo lepšie je, ak spadnú do polí alebo na iné otvorené priestranstvo. Mnoho meteoritov sa skladá z veľkého podielu železa, takže ťažké a nezvyčajné kamene sa výrazne odlišujú od podkladu a pôdy na okolí. Asi najľahšie sa meteority hľadajú v polárnych oblastiach. Hlavne  v Antarktíde, ktorá je zakrytá tisícky metrov hrubým pevninským ľadovcom sa nachádzajú veľmi často. Z tohoto nedostupného kontinentu už bolo opísaných niekoľko desiatok tisíc meteorických úlomkov.

U nás - v Európe aj na Slovensku sa v minulosti našlo tiež niekoľko zaujímavých kusov. Medzi najväčšie a najznámejšie patria nálezy z 19-teho storočia. Žiaľ, keďže sme boli len jednou z mnohých súčastí Uhorska, tieto cenné nálezy už takmer všetky opustili naše územie. Sú ozdobou známych zbierok vo svete - nám ostali v lepšom prípade len veľmi malé ukážky.

Najznámejšie meteority majú svoj názov - spravidla podľa miesta, kam dopadli. Veľmi cenným a asi najväčším bol meteor "Magura". Tento spadol na Orave v blízkosti Námestova na mieste, ktoré je dnes už zatopené Oravskou priehradou. Odhaduje sa, že pôvodný meteor, ktorý sa rozpadol pravdepodobne ešte vo vzduchu mohol mať až dve tony. Traduje sa, že miestni obyvatelia si dlho niekoľko kilové úlomky roztrúsené odnášali domov a používali sa ako zdroj železa.

Iným známym meteoritom bol meteor "Lenartov". Tento spadol neďaleko tejto obce na východnom Slovensku.  Pri výskume zloženia meteorov sa často objavia zaujímavé mimozemské minerály, ktoré sa takto dostanú do našich "zoznamov". Konkrétne v lenartovskom meteorite sa objavil nový druh nerastu, ktorý dostal názov "lenartit".

V 20. storočí sa našlo u nás tiež niekoľko zaujímavých kúskov. Posledným, známym meteorom, ktorý sa u nás vážnejšie medializoval bol rumanovský.

rumanova
Náučný chodník Rumanová.
Foto: http://pruvodce.turistik.sk/meteorit-rumanova.htm

Objavený bol pri spomínanej obci pred 14-timi rokmi. Traduje sa. že ho pri prácach na poli objavil tamojší kombajnista. Kameň - nezvyčajný svojím tvarom aj hmotnosťou sa zakliesnil do žacieho stroja. Tento meteorit - ako sa neskôr zistilo spadol na Zem už veľmi dávno, uvádza sa, že až pred viac ako 10000 rokmi. Je prevažne zo železa.

Zaujímavá je aj jeho ďalšia história. Obec Rumanová sa veľmi aktívne chytila príležitosti a v snahe prilákať návštevníkov propaguje nález tohoto nebeského kameňa ako miestnu atrakciu. Je chvályhodné, že sa tu vybudoval sympatický, nie veľmi dlhý a zaujímavý náučný chodník. Aj miestni divadelníci si dali názov Meteorit.

Veľa ďalších pekných meteoritov sa určite ešte nenašlo a čakajú na svojich objaviteľov. Takže keď v zime na zamrznutom snehu alebo ľade nájdete podivný, ťažký a akoby ohorený kameň, je skoro isté, že ste objavili ďalší zaujímavý meteorit :-)

rs