Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Počúvadlo - jazero
zdroj: www.pocuvadlo.sk
pridané:
1.6.2009

Počúvadlo - jazero patrí medzi najnavštevovanejšie lokality v oblasti Banskej Štiavnice. Rozprestiera sa tu jazero s rozlohou 12 ha, ktoré je obľúbeným letným ale aj zimným rekreačným strediskom chatárov, turistov, detských táborov a miestom kultúrnych podujatí.Zároveň je východiskom na najvyšší kopec Štiavnických vrchoch - Sitno ( 1009 m.n.m.), ktorý je bohatý na svoju rastlinnú a živočíšnu ríšu.

Trochu z histórie. V banskoštiavnickej oblasti bol vybudovaný od začiatku 16. stor. do polovice 19. stor. unikátny vodohospodársky systém umelých vodných nádrží. Systém pozostával zo 60 umelých vodných nádrží-tajchov-s celkovým objemom 7 miliónov m3, ktoré boli navzájom pospájané zbernými (72 km), náhonovými (57 km) a spojovacími jarkami. Vzhl'adom na nedostatok prírodných vodných zdrojov v oblasti sa snehová a dažd'ová voda zachytávala v zberných jarkoch a kumulovala sa vo vodných nádržiach. Z nich sa voda náhonovými jarkami rozvádzala k banským zariadeniam. S vybudovaním tohoto systému sa spájajú mená Matej Kornel Hell, Jozef Karol Hell, ale predovšetkým významný vedec Samuel Mikovíni.

Do súčastnosti sa zachovalo 23 vodných nádrží. Počúvadelské jazero patrí medzi tie najväčšie a to znamená aj najstudenšie. najväčšia hľbka je 11 m. Jazero je umelo vytvorené priehradou, ktorá patrí medzi jedny z najstrmších na Slovensku. Štiavnické vrchy sú chránenou krajinou oblasťou, vytvorené sopečnou činnosťou. Tento kraj sa stal miestom nálezísk drahých kovov s mestom Banská Štiavnica.

Obrázok: Historický pôdorys a profil vodnej nádrže Počúvadlo so zvýraznením úrovne hladiny nevyužiteľnej vody. (70. roky 18. storočia)

pocuvadlo

pocuvadlo.sk