Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Zachované tajchy v okolí Banskej Štiavnice
zdroj: www.gymbs.sk/stiavnica
pridané:
26.6.2009

Z pôvodných asi šesťdsiatich štiavnických aajchov sa do dnešných čias zachovali tieto:

Jazero Bakomi - Štiavnické Bane
Bančianske jazero - Banky
Belianske jazero - Banská Belá
Brennenštolnianske jazero - Banská Hodruša
Jazero Červená studňa - Banská Štiavnica
Evičkino jazero - Štiavnické Bane
Goldfúzke jazero - Banská Belá
Halčianske jazero - Banská Belá
Hodrušské dolné jazero - Banská Hodruša
Jazero Klinger - Banská Štiavnica
Kolpašské malé jazero - Banský Studenec
Kolpašské veľké jazero - Banský Studenec
Komorovské jazerá - Podsitnianska
Kornbergské jazero - Podsitnianska
Krechsengrundské jazero - Štiavnické Bane
Kysihýbelské jazerá - Banský Studenec
Lintišské jazero - Banská Štiavnica
Michelštolnianske jazero - Banská Štiavnica
Moderštolnianske jazero - Kopanice
Ottergrundské jazero - Banská Štiavnica
Počúvadelské jazero - Počúvadlo
Rozgrundské jazero - Banská Štiavnica
Richňavské veľké jazero - Štiavnické Bane
Richňavské malé jazero - Štiavnické Bane
Šampošské jazero - Vysoká
Vindšachtské horné jazero - Štiavnické Bane
Vindšachtské dolné jazero - Štiavnické Bane
Vodárenské veľké jazero - Banské Štiavnica
Vodárenské malé jazero - Banské Štiavnica

Obrázok: Tajch nad Banskou Štiavnicou (Michalštôlňa)

tajch

gymbs.sk/stiavnica