Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Náučné chodníky Geoparku Banská Štiavnica
zdroj: www.geopark.sk
pridané:
12.7.2009

Chodník o ekológií piargskych tajchov

http://geopark.sk/index.php/mod/Route/act/View/item/chodnik-o-ekologii-piargskych-tajchov

Náučný chodník Ekológia piargskych tajchov Vám prostredníctvom 5 zastávok priblíži biologický život a s tým súvisiacu kvalitu vody vo vybraných tajchoch (Richňava, Bakomi, Krechsengrund, Veľká Windšachta a Evička), ktoré sú súčasťou jedinečného a svetovo unikátneho banskoštiavnického vodohospodárskeho systému.

Náučný geologický chodník Paradajs

http://geopark.sk/index.php/mod/Route/act/View/item/trasa-na-durkovu

Náučný geologický chodník má charakter expozície situovanej v prírodnom prostredí okolia vrchu Paradajs. Na 19 zastávkach Vám priblíži geologickú stavbu a vývoj Štiavnických vrchov vrátane histórie baníctva a geologických výskumov a vplyvu banskej činnosti na životné prostredie. Kombinácia náučných tabúľ, vzoriek hlavných typov hornín vo forme pyramíd a výhľadov na príslušné územie ponúka jedinečnú možnosť pochopenia geologických a sopečných procesov, ktoré utvárali túto krajinu.

Piargsky chodník

http://geopark.sk/index.php/mod/Route/act/View/item/piargsky-chodnik

Piargsky chodník je situavaný v intraviláne obce Štiavnické Bane. Trasa dlhá 5,3 km s deviatimi zastávkami s informačnými tabuľami Vám priblíži najvýznamnejšie banské diela (šachty a štôlne) tejto oblasti, ale aj úpravníctvo rúd. Ide o okružný chodník, ktorý začína a aj končí pri obecnom úrade.

Piargsky vodohospodársky chodník

http://geopark.sk/index.php/mod/Route/act/View/item/testtes

Náučný chodník Piargsky vodohospodársky systém Vám prostredníctvom 16 zastávok priblíži jedinečnosť a svetovú unikátnosť banskoštiavnického vodohospodárskeho systému na jednej jeho časti, piargskej skupine vodných nádrží (tajchov).

geopark web
Stránky Geoparku

geopark.sk