Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Zolná - Hrádok
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
14.7.2009

Výskyt granodioritu uprostred stredoslovenského sopečného pásma v blízkom okolí Zolnej je zaujímavou a málo známou geologickou lokalitou. Zolná je stredne veľká dedinka východne od Zvolena a je známa predovšetkým kvôli krásnemu gotickému kostolíku.

Z prírodných pamiatok je zase verejnosti dobre známy Zolniansky lahar – ukážka treťohorného bahenného prúdu, ktorý sa po jednom z výbuchov stratovulkánu Poľana zosunul až takmer k Zvolenu.

Prístup

Nevysoký kopec Hrádok (365 m) nachádzame na území, ktoré patrí vlastne do katastra neďalekej dediny Lieskovec. Vŕšok sa nachádza hneď pri ceste z Lieskovca do Zolnej po pravej strane. Miesto je dobre viditeľné vďaka starému kameňolomu, kde sa zolniansky granodiorit dobýval.

Lom

Kameňolom je vysekaný do západného svahu Hrádku. Ťažba granodioritu sa začala počas prvej Československej republiky. Dnes je už dávno zastavená, svahy kopca sú však silne poznačené.

Granodiorit

Vzácny ostrov granodioritovej horniny vychádza na povrch v území, kde sa široko-ďaleko nachádzajú len treťohorné neovulkanity, prípadne paleogénne a mladšie sedimenty v Zvolenskej kotline. Podobných lokalít je v slovenských neovulkanitoch len niekoľko, sú vzácne. Granodiority a diority vystupujú na povrch v okolí Hodruše a Vyhní v Štiavnických vrchoch. Menej známy je napríklad výskyt premeneného vápenca – mramoru neďaleko dediny Sása asi 20 km juhovýchodne od Zvolena v Pliešovskej kotline na južných úpätiach Javoria.

Granodiorit je vyvretá plutonická hornina podobná žule, avšak s menším podielom SiO2. Hornina z hrádku má hnedastožltý odtieň,, obsahuje okrem kremeňa svetlé živce, sľudy – biotit aj muskovit. Hornina je popraskaná – kamenárske platne sa tu asi vylamovať nedali. Ako stavebné kamenivo je však vďaka svojej odolnosti vynikajúca.

Minerály

Len veľmi zriedkavo sa v granodiorite nájde kremenná žilka, prípadne žilka pegmatitu. Iné nerasty ako základné, ktoré tvoria horninu sme tu ale nenašli.

Trocha geológie

Kopec Hrádok (366 m n.m.) na území chotára obce Lieskovec kedysi v treťohorách súvisel s protiľahlým kopcom zvaným Na Hrb (394 m n.m.), čím bol uzavretý odtok vôd z tejto časti panvy. S navrstvovaním sopečných hmôt sa na klesajúce územia prelievajú neogénne moria. Tieto panvy sa vypĺňali sedimentami z tufitických ílov a piesčitých pieskovcov s vložkami andezitových zlepencov a tufov. Okraje panvy tvoria štrkopiesky s veľkými andezitovými a kremennými okrúhliakmi. Takou je napríklad Chrastiečka na západnom okraji obce, kde sa v nedávnej minulosti ťažil hlinitý štrkopiesok. Podľa: www.freewebs.com/zolna/geologygeologia.htm

Turistika

Lokalita v čase, keď sme ju navštívili nebola nijako označená, na prvý pohľad ani nevyzerá veľmi lákavo. Je však ľahko dostupná, preto sa u v každom prípade oplatí navštíviť. Pokračovať možno ďalej k Zolnianskemu laharu. Toto miesto je výborným náleziskom drevných opálov. Je však chránené, takže by sme tu minerály zbierať nemali. Lokalita je zaujímavá aj z etnografického hľadiska – v blízkej osade sa dá detailne študovať rómsky folklór vo všetkých podobách. S parkovaním auta lebo bicyklov radšej opatrne :-)


Kameňolom Hrádok

rs