Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Turská skala
zdroj: http://uzemia.enviroportal.sk
pridané:
30.7.2009

Prírodná pamiatka je vyhlásená na ochranu zriedkavého a typicky vyvinutého geomorfologického útvaru - obtočníka s výraznou estetickou a krajinotvornou funkciou. Územiu sa poskytuje ochrana na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno - výchovné ciele.

Obtočník je útvar, ktorý vytvorila riečka Rajčianka. Skalu tak oddelila od komplexu Slnečných skál. Slnečné skaly ležia oproti Turskej skale na opačnej strane doliny a predtým boli s ňou spojené do jedného celku.

Turská skala je ľahko prístupná, leží neďaleko hlavnej cesty v blízkosti obce Turie.

Výmera chráneného územia: 43 800 m2
Rok vyhlásenia: 1982


Turská skala

uzemia.enviroportal.sk