Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Tajch Richňava
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
2.8.2009

Richňavské jazerá, dva veľké tajchy patria k najvyššie položeným v okolí Štiavnice. Veľké a Malé richňavské jazero sú navzájom prepojené a oddeľuje ich od seba hrádza. Prístup. K jazerám sa dostaneme pohodlne bicyklom, autom alebo autobusom. Ten má zastávku neďaleko v sedle Peciny. Cesta sa tu vyškriabe naozaj vysoko, až takmer do 800 metrovej výšky.

Táto oblasť bola hlavne za zlatého socializmu miestom intenzívnej a predovšetkým živelnej výstavby. Chatky sú rozlezené okolo jazera, čo spôsobuje neustále problémy so znečistením vody aj okolia. V nedávnej minulosti platil dokonca na jazere zákaz kúpania. Dnes je už „zahumusenosť“ na šťastie o niečo menšia.

Výstavba

Obe jazerá boli postavené v osemnástom storočí. Pôvodne bola vlastne nádrž len jedna, s oveľa väčším objemom zachytávanej vody. Avšak už po niekoľkých rokoch od vybudovania sa začali objavovať problémy. Nebezpečné presakovanie vody z tak veľkej nádrže vzbudilo oprávnené obavy z poškodenia, či nebodaj pretrhnutia hrádze.

Kompromisné riešenie, ktoré sa napokon realizovalo vydržalo v podstate dodnes. Nádrž rozdelili na dve polovice, v ohrozenej časti znížili hladinu vody, spevnila sa hrádza a bolo. Vznikla tak zaujímavá sústava dvoch tajchov - dnešné Richňavské jazerá. Richňavské tajchy patria v štiavnickom regióne k tým vyššie položeným.

Sedlo Peciny je predelom medzi centrálnou časťou Štiavnických vrchov a ich južnými svahmi, ktoré klesajú pozvoľna k Ipeľskej pahorkatine. Zaujímavosťou Richňavy je, že je vlastne na opačnej strane horského hrebeňa ako väčšina banských diel štiavnického revíru. Doprava zhromaždenej vody k banským dielam bola riešená systémom vodných štôlní a jarkov.

Účinnosť čerpacích strojov, ktoré táto voda poháňala nebola vysoká, riešilo sa to tak, že sa postavili dva čerpacie stroje nad sebou. Práve stroje J.K.HELLA sa vyznačovali veľkou priestorovou úspornosťou a jednoduchým riešením, čo vysvetľuje, prečo sa používali ešte veľmi dlho po vynájdení vo viacerých banských revíroch.

Turistika, chodníky

Richňava sa v druhej polovici 20 storočia stala po Počúvadle asi najobľúbenejším rekreačným miestom v Štiavnických vrchoch a poriadne na to doplatila. Chatky v širokom okolí ju vďaka pochybnému odpadovému hospodárstvu pripravili dokonca aj o možnosť kúpania. V okolí tajchu sú vynikajúce možnosti pre pešiu turistiku.

Okrem normálnych turistických trás sa v okolí nachádza niekoľko náučných chodníkov. Kratší vedie okolo Piargskych tajchov, Richňavy a oboznamuje s históriou a stavbou týchto diel. Dlhší náučný chodník vedie vrstevnicou až k Počúvadlianskemu jazeru, prechádza popod Sitno, ukazuje systém zberných jarkov a vodných štôlní. Chodník má dĺžku niekoľko kilometrov a jeho prejdenie trvá okolo pol dňa.

Náučné chodníky, ktoré sme spomenuli sú v správe Geoparku Banská Štiavnica. Na internetovej stránke Geoparku sú k nahliadnutiu pekne spracované tabule náučných chodníkov Geoparku. Takto sa po chodníkoch možno pohodlne poprechádzať virtuálne.


Richňavské tajchy

richnava
Pohľad na Štiavnické Bane a Piargsky tajch

rs