Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Tajch Bakomi
zdroj: www.sk.wikipedia.org
pridané:
14.8.2009

Vodná nádrž sa začala stavať v roku 1736, dokončená bola v roku 1737. Projekt navrhol J. T. Brinn, ktorý bol žiakom a spolupracovníkom Samuela Mikovíniho. V čase jej ukončenia sa už stretávame s pomenovaním St. Pachomii-tajch na území Krechsengrundu.Dôvodom postavenia tajchu Bakomi bolo to, že barón Ján Nepomuk Mitrovský, komisár dvorskej komory pre banské mestá, pokladal za nevyhnutné lepšie zachytiť zbytočne odtekajúce povrchové vody (po naplnení tajchu Veľká Vindšachta) zo zberných jarkov z Krížnej, Sitna a Dekýša, ako i vodu z Dolného Krechsengrundu.

Vyjadril presvedčenie, že po jeho postavení budú "oberbíberštôlnianske stangenkunsty" (čerpacie zariadenia), ako aj 13 stupových kolies so 78 tĺkmi každoročne pracovať o tri až štyri týždne dlhšie ako dovtedy. Po zameraní stavby geodetom Samuelom Mikovínim sa práce na stavbe tajchu Bakomi začali v júli roku 1736. V archívnom materiáli z roku 1737 sa už hovorí konkrétne o končiacich prácach na tajchu Bakomi. Pritom sa konštatuje, že tajch je hotový, zostáva zrovnať len niekoľko výstupkov a priviesť zberný jarok, pričom predpokladané náklady 21 600 florénov sa už vyčerpali.

V rokoch 1789 - 1791 bola vykonaná najväčšia rekonštrukcia tajchu, ktorej súčasťou bola výmena dreveného potrubia za železné, oprava výstupného systému a zabudovanie regulačného rozdeľovacieho zariadenia v odtokovej hrádzovej chodbe. V r. 2005 bol Tajch (stredné Slovensko) vypustený a začali sa práce na jeho generálnej oprave. Celkový objem vodnej nádrže je 160 000 m3, výška hrádze 15,60 m, šírka koruny hrádze 12,20 až 13,30 m, dĺžka hrádze 113,80 m, kóta koruny hrádze 714 m n. m.

Bakomi
Bakomi. Foto: rs

Bakomi
Bakomi, vzadu vrch Sitno. Foto: rs

sk.wikipedia.org