Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Slnečné skaly
zdroj: www.sk.wikipedia.org
pridané:
1.9.2009

Slnečné skaly je národná prírodná rezervácia v Rajeckej kotline neďaleko Rajeckých Teplíc. Nachádzajú sa v katastrálnom území obcí Poluvsie a Porúbka a zaberajú plochu 90,54 hektára.

Geologicky územie tvoria prevažne dolomity stredného triasu. Tektonicky predstavuje časť trosky Chočského príkrovu. Dolomity silne postihnuté puklinami boli pôsobením vonkajších geologických síl sformované do vertikálne nápadne rozčleneného reliéfu. Osobitný ráz má vegetácia s početnými teplomilným zriedkavejšími druhmi.


Mapa

sk.wikipedia.org