Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Kameňolom Skladaná skala
zdroj: www.ruzomberok.eu
pridané:
14.11.2009

Kameňolom Skladaná skala

Patril v minulosti k najznámejším kameňolomom Liptova, skladanou skalou sa menoval preto, že kameň pozostával z tenkých 20-30 cm vrstiev, z diaľky vypadal ako keby sa tam nachádzali kamenné dosky poukladané jedna na druhú a preto túto jeho vrstevnosť tento kameň bol značne krehký a drobivý a tým vhodný ako podkladový materiál pre uloženie železničnej trate.

Ku prvej ťažbe tohto kameňa došlo už v 60 rokoch 19. storočia keď začínali práce výstavby žel. Trate v trase Bohumín – Košice, ťažba pokračovala aj neskôr až do roku 1965 kedy sa v kameňolome prestalo ťažiť, Pôvodne práca v kameňolome bola nielen veľmi ťažká, ale aj nebezpečná, pracovalo sa v stene lomu, často dochádzalo ku úrazom ba aj tragickým pádom. Vzácnym nálezom v týchto miestach bol skamenený morský živočích (amonit) z pred mnoho miliónov rokov, keď na celom tomto území bolo ešte more.

Miestny minerálny prameň

Nachádza sa v západnej časti chotára Hrboltovej, je pojatý do zoznamu minerálnych prameňu Liptova, je to voda prírodná, slabomineralizovaná, hydrouhličitanovo-síranová, vápenato-horečná, uhličitá voda, studená, hypotonická. Podľa uznávaného mineralóga RNDr. Antona Droppu CSc. Prameň po odbornom zachytení môže byť vhodný na verejné využitie.

Voda z tohto prameňa mnohé roky bola poskytovaná robotníkom v blízkom kameňolome Skladaná skala, spoločnosť tohto kameňolomu zamestnávala na túto činnosť dve ženy, ktoré striedavo robotníkom nosili vodu v drevených putniach. Natoľko po ukončený prác v kameňolome nebol tento minerálny prameň ďalej udržiavaný dochádzalo ku jeho poškodzovaniu, členovia miestnej ZO SZOPaK v Hrboltovej celý tento areál upravili, prameň obložili dreveným ozrubením a zastrešili, takýto stav je doposiaľ.

V jeho blízkosti boli zhotovené aj drevené lavičky a drevený stôl, tieto sa uždnes nenachádzajú, boli zničené. Prameň je hodne navštevovaný občanmi nielen z Hrboltovej ale aj z blízkeho Švošova a Komjatnej. Pod týmto prameňom sa nachádza vzácny prírodný výtvor tzv. travertínový prah, ktorý vytvorila za stáročia minerálna voda.


Skladaná skala

ruzomberok.eu