Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Bukovinka
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
29.11.2009

Málo známy prírodný výtvor Bukovinka nájdeme vo východnej časti Veľkej Fatry, neďaleko ústia doliny Nižné Matejkovo asi 10 km južne od Ružomberka. Dolina Revúcej je známa niekoľkými výskytmi travertínov – písali sme už o Jaziercoch, Vlčej skale v Trlenskej. Bukovinka je tiež jednou z nich. Je tu však jeden rozdiel – travertínová kopa na Bukovinke je stále „živá“, hornina tu vzniká aj v súčasnosti.

Prístup

Pešo z autobusovej zastávky Podsuchá asi 1 km na sever. Kedysi stávali autobusy ružomberskej MHD aj pri odbočke do Nižného Matejkova, neviem ako je to teraz. Travertínová terasa sa nachádza len niekoľko sto metrov od hlavnej cesty Ružomberok – Donovaly, je dobre viditeľná a hoci k nej nevedie značkovaný turistický chodník, hľadá sa veľmi ľahko.

Hornina

Travertín na Bukovinke má charakter mäkkého, slabo spevneného penovca bielej alebo žltobielej farby. Nachádzajú sa tu pekné „skalné“ útvary – hornina vystupuje na povrch. Svahy sú tu dosť strmé a celkovo je lokalita málo poškodená človekom – čo len zvyšuje jej krajinársku cennosť.

Ochrana prírody

Lokalita je chránená ako prírodná pamiatka (PP), pričom chránená plocha je dosť veľká – 18 hektárov. Prírodná pamiatka bola vyhlásená už v roku 1980 vtedajším ONV v Liptovskom Mikuláši. Stupeň ochrany prírody je 4 – teda druhý najprísnejší aký u nás máme. Podľa www.uzemia.enviroportal.sk je PP je vyhlásená na ochranu geologického a geomorfologického výtvoru neustálej tvorbe recentných travertínov s výskytom botanicky významných druhov rastlín. Cieľom ochrany je zachovať pôvodný ráz a štruktúru lokality pre ved., štud. a kult.-výchovné účely. V staršej literatúre sa môžeme stretnúť aj s názvom „Travertínové terasy Bukovinka“.

Stav

Bukovinka, napriek svojmu názvu je pokrytá riedkym smrekovým hájikom a lúčkami. Podľa mňa patrí k najestetickejším prírodným pamiatkam na dolnom Liptove – práve vďaka svojej „komornej“ atmosfére a nízkej návštevnosti.

Turistika

V relatívnej blízkosti Bukovinky vedie červeno značkovaný turistický chodník dolinou Nižné Matejkovo na Šiprúň. Bukovinka je relatívne dostupná aj po cykloturistickej trase Ružomberok – Korytnica, len posledných asi 500 metrov treba absolvovať po hlavnej ceste, pretože cyklotrasa v tomto úseku prechádza na druhý breh rieky Revúca. Cesta k Bukovinke na bicykli je príjemný výlet, miesto je pohodlne dostupné za nejakú pol až trištvrte hodinu.

Potenciál

Podsuchá s okolím je už dlhé roky vyhlasovaná za lokalitu s obrovským potenciálom pre letný aj zimný turistický ruch, realita je však taká, že okrem krčmy Bodega a súkromných chát je tu málo možností pre „štandardný“ turizmus. Miesto je však skvelým prostredím pre vyznavačov tichého prírodného prostredia s možnosťou horských túr v človekom málo poznačenej prírode. V lokalite je niekoľko možností ubytovania (Chata pod Smrekovicou vo Vyšnom Matejkove).


Bukovinka

rs