Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Sninský kameň
zdroj: www.zemplinskehamre.sk
pridané:
7.7.2010

Z hľadiska rekreácie a turistiky má CHKO Vihorlat výnimočné postavenie. Samotná vrcholová kóta Vihorlatu má 1 075,4 m n. m. Je však v piatom stupni ochrany prírody. Obľúbenou rekreačnou oblasťou je Sninský kameň a Morské oko. Túto oblasť navštívi ročne až 60 000 návštevníkov. Významná a vyhľadávaná oblasť s možnosťou rekreácie sú Sninské rybníky v blízkosti mesta Snina. Pre turistov sú k najviac navštevovaným lokalitám vybudované turisticky značené chodníky, atraktívne sú vybudované cyklotrasy. Mesto Snina a obec Zemplínske Hámre spája asfaltová cesta s nádhernou prírodnou scenériou za každého počasia.

Sninský kameň

Táto prírodná pamiatka patrí k najkrajším prírodným útvarom v celej oblasti pohoria Vihorlat. Rozprestiera sa na ploche 5,59 ha, z toho skalné plošiny zaberajú 1,62 ha. Má 1005 m n. m. Jeho skalné bralá sú vysoké 15 – 20 m v dĺžke 300 m. Je výsledkom lávových prúdov, ktorých vek je 10,4 až 0,5 mil. rokov. Samotné bralá majú charakter plošinového vrcholu, odkiaľ je pekný výhľad na Morské oko, okolité dediny a územie vystupujúce smerom od Vihorlatských vrchov. Skalné bralá sú sprístupnené železnými schodíkmi so zábradlím a sú súčasťou náučného chodníka Morské oko – Sninský kameň – Sninské rybníky. Zemplínske Hámre – Sninský kameň (4 km: 1 hodina, 30 minút).

555
Foto: http://ceco.sk.eu.org/chata/kamen.html

zemplinskehamre.sk