Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Pseudokras a paleokras
zdroj: www.speleobratislava.host.sk
pridané:
11.7.2010

Jaskyne, ktoré sa nevytvorili krasovým procesom, nazývame pseudokrasové jaskyne. Vznikajú mechanicky napr. rozširovaním puklín gravitáciou, pri zosuve v suti medzi jednotlivými blokmi horniny a pod. Dlhý čas sa k nim priraďovali aj tzv. príbojové jaskyne (abrázne), vytvorené príbojom mora, ktorý mechanicky obrusoval vysoké steny morského skalnatého pobrežia. Dnes však vieme, že významnú úlohu pri vzniku príbojových jaskýň má aj proces rozpúšťania. Niektorí autori už dokonca názov pseudokras z takýchto dôvodov radšej nepoužívajú.

Samostatnú kategóriou krasu predstavuje aj paleokras. Už z názvu je zrejmé, že ide o starý kras. Kritériom je teda vek krasového javu. Názory na hranicu medzi krasom a paleokrasom sa rôznia. Zväčša sa za ňu pokladá hranica medzi treťohorami a štvrtohorami. Asi najjednoznačnejší je však prípad, ak sú kras, prípadne aj jaskyne, vyplnené alebo prekryté morskými sedimentmi. U nás sú známe napríklad treťohorné príbojové jaskyne pri Bratislave.

speleobratislava.host.sk