Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Dogerské skaly
zdroj: www.rkhlas.sk
pridané:
3.8.2010

Dogerské skaly sú prírodná pamiatka[1] vyhlásená v roku 1952 na ploche 1,88 hektára. Nachádza sa na pravej strane pri vyústení Trlenskej doliny od Bieleho Potoka do nivy Revúcej, v katastrálnom území Ružomberka na území Národného parku Veľká Fatra.

Ide o typický hlbokomorský vývoj strednej jury (tzv. dogger) v typickom radiolaritovom vývoji vápencov krížňanského príkrovu. Prírodná pamiatka tvorí nevýrazné vápencové skalné steny odkryté prirodzenou eróziou so zvrásnenými lavicami radiolaritov. Umožňuje štúdium profilu, zloženia a zafarbenia dogerských vrstiev. Skaly sú zaujímavé prítomnosťou podmorského sklzu, takzvaného slumpingu.

Išlo o diageneticky nespevnené sedimentárne vrstvy, ktoré sa deformovali vplyvom gravitačného sklzu na naklonenom morskom svahu. Na odkryve je možné sledovať aj prítomnosť vrásových puklín. Vzniknuté ležaté vrásy boli následne prekryté nadložnými vrstvami. Pôda je piesčito - hlinitá, premiešaná štrkom, plytká so sutinovým kamením a vyčnievajúcimi bralami.

Tesne pod skalami vyviera upravený prameň, ktorý sa nachádza hneď vedľa cesty na Vlkolínec. Vyvieračka slúži turistom celoročne. Prameň je upravený a zakrytý dreveným prístreškom. Oproti prameňu sa nachádza úkryt pred dažďom a posedenie pre návštevníkov.

Zo živočíšstva tu boli zistené viaceré druhy ulitníkov ako orkula súdkovitá, chondrina skalná, vretienka lesklá, vretienka premenlivá či slimák červenkastý. Prírodná pamiatka nebola dosiaľ príliš dotknutá ľudskou činnosťou. Objekt a jeho okolie postupne zarastá a je zakrývaný lesným porastom. V súčasnosti v blízkosti skál neprechádza žiadny turistický chodník, ale prírodná pamiatka sa nachádza doslova niekoľko metrov od cesty takže je bez problémov prístupná. Má veľký prírodovedný význam so značnou vedeckou hodnotou. Dogerské skaly sú vzácnou štúdiovou ukážkou jurskej doby a zároveň významnou geologickou lokalitou.

560
Dogerské skaly. Foto: www.sk.wikipedia.org

560
Dogerské skaly - svah vľavo na snímke


Dogerské skaly

rkhlas.sk