Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Vyhradené a nevyhradené nerasty - stručne
zdroj: www.belusa.sk
pridané:
19.9.2010

V platnosti je banský zákon, ktorý hovorí o tom, že máme vyhradené a nevyhradené nerasty.

Nevyhradený nerast je súčasťou pozemku, t.j. keď sa hoci kto rozhodne ťažiť na svojom pozemku za podmienky, že nájde oprávnenú osobu.

Vyhradený nerast je majetkom štátu, t.j. keď štát sa rozhodne, že si bude svoje nerastné bohatstvo chrániť, t.j. aj keď ste vlastníkom pozemku, tak tých 40 cm ornice je vašich, ale to čo je pod ním patrí štátu.

Štát za pomoci Banského úradu rozhodne, kto bude to nerastné bohatstvo nakladať, platí štátu rentu a z toho má podiel aj obec, resp. Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo hospodárstva SR.

Viac: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache...

belusa.sk