Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Zámutov
zdroj: www.zamutov.wbl.sk
pridané:
31.10.2010

Obec Zámutov a jej chotár sa nachádza na východnom úpätí Slanských vrchov v nadmorskej výške 250 m. Kartograficky zachytené vyvýšeniny, nachádzajúce sa v tesnej blízkosti sú: južne Valenčica – 432 m, západne Baran – 412 m, severne Železna hura – 398 ma juhovýchodne Havranova hura – 250 m.

Obcou preteká Zámutovský potok (prameniaci pod Šimonkou – 1092 m – najvyšším vrcholom katastra Zámutova, ale aj najvyšším vrcholom Slanských vrchov). Zámutovský potok priberá niekoľko menších prítokov, najmä Čaklovec, Potočik a vlieva sa do Tople v obci Čaklov. V najvyšších polohách sú sivé lesné pôdy, v nižších pjolohách prevládajú mierne a stredne podzolové pôdy a hnedé lesné pôdy nížinné.

Zámutovské skaly

Na starších hrebeňoch vystupujú ojedinele väčšie obnažené skalné komplexy, pod ktorými je obyčajne pásmo sklanato-balvanistej sutiny. Takýmto významným komplexom sú tzv. Zámutovské skaly, ktoré sú vyhlásené za štátntu prírodnú rezerváciu. Tvorí ju pôsobivý skalný komplex z južnej strany zarastený starou pôvodnou dubinou s teplomilným porastom prevažne lipnice májnej. Botanicky významné sú na skalách najmä žlté trsy tarice skalnej, skalice horskej, cesnaku horského, skalice srsnatej.

Na vyslenených čistinkách porasty medničky sedmohradkej, fialky trojfarebnej skalnej, luskáča lekárskeho a iných. Zámutovské skaly s teplomilným porastom tvoria kontrastný a významný objekt medzi okolitými bučinami Slanských vrchov. V roku 1981 bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu aj Zámutovská jelšína, ktorá sa nachádza v severovýchodnej časti Slanských vrchov severozápadne od obce v doline potoka medzi Černou skalou a hrebeňom Zámutovských skál. Neveľká terénna zníženina (0,66 ha) zarástla jelšou lepkavou. Vyvinulo sa tu postupne typické slatinné jelšové spoločenstvo s ostricou predĺženou a ostricou. V katastri obce sa taktiež nachádza Jefriho borovica (kanadská), ktorej šušky sú niekoľkonábne väčie ako obyčajné.

571
Zamutovské skaly

www.zamutov.wbl.sk