Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Hermanovské skaly
zdroj: www.sopsr.sk
pridané:
5.12.2010

Nachádzajú sa v SV časti Slánskych vrchov. Predstavujú najväčší skálný komplex Slánskeho pohoria tvorený andezitmi a ryolitmi, na ktorých sa vyvinulo reliktné rastlinné spoločenstvo. Miestny názov tohoto krajinársky významného skálného útvaru je Čertova brána. V štrbinách juznych svahov najčastejšie nájdeme brezu bielu a jarabinu vtáčiu. Severné svahy sú pokryté hrubou vrstvou machov a čučoriedkou obyčajnou (Vaccinium myrtillus). Aj zo zoologickej stránky predstavujú skaly významné náležíská a klasickú ukážku spoluhniezdenia sokola a krkavcov.

PR Hermanovské skaly

Katastrálne územie: Hermanovce nad Topľou
Rozloha: 33,07 ha
Vyhlásená v roku: 1980

Viac: http://www.sopsr.sk/presov/vranov.html#hskaly

574
Hermanovské skaly

www.sopsr.sk