Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Lokality tvorené travertínmi na strednom Slovensku
zdroj: http://www.snm-em.sk
pridané:
1.7.2011

Nami predstavovaná oblasť stredného Slovenska je bohatá aj na sladkovodné vápence, pre ktoré sa vžilo pomenovanie travertín (tak ho uvádza aj učebnica prírodopisu, pre 8.ročník ZŠ). Výrazne to ovplyvnila skutočnosť, že v skladbe hornín územia dominujú vápnité horniny, ktoré vďaka rozsiahlym tektonickým procesom sú porušené zlomami i množstvom drobných puklín, ktoré umožňujú cirkuláciu vody v nich, ich rozpúšťanie a mineralizovanie vody. Z nej vznikajú minerálne vody (cirkulujúce v hĺbke zemskej kôry) i mineralizované vody (majú plytkejší obeh alebo tečú po povrchu) a dávajú predpoklad vzniku nových typov vápnitých hornín. Je to úžasný príklad, keď pre našimi očami a za relatívne krátke obdobie vznikajú pozoruhodné horniny vo formách často obdivuhodných prírodných výtvorov. Spracoval Juraj Galvánek.

Viac: http://www.snm-em.sk/geosprievodca/lokality/travertinysk/problematika_travertinysk.html

589
Lokality travertínov

http://www.snm-em.sk