Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Paleontologové
zdroj: http://pravek.wz.cz
pridané:
25.9.2011

Mary Ann Mantellová našla r. 1822 zub mimořádně velkého fosilního plaza. Její manžel Gideon Mantell poznal, že zub patřil vymřelému, doposud neznámému zvířeti, které pojmenovali Iguanodon.

Dr. Robert T. Bakker (Boulder, Colorado) je znám jako zastánce hypotézy o teplokrevnosti dinosaurů. Osobitým způsobem rozvíjí některé nové směry výzkumu dinosaurů a publikoval řadu výborných anatomických studií o teropodech.

Dr. José Bonaparte (Buenos Aires) se zasloužil o zájem argentinské veřejnosti o dinosaury. Spolupracoval na studiu bizarně vyhlížejícího teropoda, kterého dnes známe pod jménem Carnotaurus.

Dr. Philip J. Currie (Royal Tyrrell Museum of Paleontology, Drumheller, Alberta) publikoval práce zaměřené především na teropody, na původ ptáků a na migrace a etologii dinosaurů. Zabývá se však rovněž ankylosaury, ceratopsidy, hadrosaury a ptakoještěry.

O. C. MarshE. D. Cope V druhé polovině 19. století působili v Severní Americe dva paleontologové, mezi nimiž vznikl vztah nepřátelské rivality. Byli to O. C. Marsh z univerzity v Yale a E. D. Cope z Pensylvánské univerzity. Jejich týmy terénních pracovníků objevily významná naleziště dinosauřích fosilií po celém severoamerickém Západě. Oba paleontologové popsali nejznámější formy dinosaurů, jako jsou například Apatosaurus, Barosaurus, Camarasaurus, Camptosaurus, Ceratosaurus, Diplodocus, Monoclonius, Nodosaurus, Ornithomimus, Stegosaurus, Torosaurus nebo Triceratops.

Dr. Peter Dodson (School of Veterinary Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia) je autorem stěžejních prací o růstu a růstových změnách dinosaurů, o paleoekologii dinosaurů a o ceratopsidech.

Dong Zhiming (Institut paleontologie obratlovců a paleontropologie, Academia Sinica, Peking) spolupracoval na sběru a popisu tolika nálezů dinosaurů, že se mu v tom nemůže rovnat žádný z dnes žijících paleontologů.

Dr. John (Jack) Horner (Museum of the Rockies, Bozeman, Montana) je snad nejpřednějším odborníkem na hadrosaury, jejich vejce a čerstvě vylíhlá mláďata, na paleohistologii, rodičovské chování a evoluci těchto dinosaurů.

C. H. Sternberg Jedním z těch, kdo na americkém Západě sbírali fosilie pro E. D. Copea, byl C. H. Sternberg. V roce 1911 začal pracovat pro geologický průzkum Kanady (Geological Survey of Canada). Se svými třemi syny se podílel na otevírání bohatých nalezišť fosilií v Albertě podél řeky Red Deer River. Jím vykopané exempláře je dnes možné nalézt v expozicích či depozitářích významných muzeí a univerzit jak v Severní Americe, tak v Evropě.

Dr. Martin Lockey (University of Colorado, Denver) je především znalcem dinosauřích stop. Intenzivně pracoval ve Spojených státech a v Koreji a publikoval na toto téma několik knih.

Dr. John Ostrom (Yale University) studoval všechny významné skupiny dinosaurů. Objevil a popsal rod Deinonychus. Svou vědeckou činností obnovil v sedmdesátých letech zájem o dinosaury.

Dr. Paul Sereno Dr. Paul Sereno (University of Chicago) se zúčastnil výkopů dinosaurů v Argentině, Nigeru a Spojených státech; studoval nálezy z celého světa. Proslavil se objevem rodů Eoraptor a Herrerasaurus a svými výzkumy původu dinosaurů (nalezl kostru eoraptora ve svrchnotriasových sedimentech Argentiny).

Dr. Dale Russell (Canadian Museum of Nature, Ottawa) se nejvíce proslavil svými pracemi v oblasti paleoekologie, dále studiemi o ornitomimidech a tyranosaurech. Prováděl výkopy po celém světě, nejvíce pozornosti však na sebe upoutal svou úlohou v kanadsko-čínském projektu sběru dinosaurů.

Friedrich von Huene Friedrich von Huene byl slavný německý paleontolog a jeden z prvních, kteří se vypravili za dinosaury do Jižní Ameriky. Při svých expedicích urazil pěšky vzdálenosti, které jsou pro dnešního cestovatele nepředstavitelné.

Viac: http://pravek.wz.cz/uvod/obsah.htm

594
Mary Ann Mantellová

http://pravek.wz.cz