Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Doba dinosaurů
zdroj: http://pravek.wz.cz
pridané:
2.11.2011

Zbytky dinosaurů byly objeveny po celé Zemi. Na této mapě jsou vyznačena jen některá z velkých nálezišť, kde byly vykopány doslova tisíce kostí. Dinosauři, kteří jsou zde uvedeni, nežili všichni ve stejné době. Žili v průběhu dlouhých 150 miliónů let, kdy byli převládající skupinou obratlovců. Nejstarší byli zástupci známých rodů Staurikosaurus a Herrerasaurus z Jižní Ameriky, poslední byli Tarbosaurus a Velociraptor z Asie. Zbytky dinosaurů nacházíme v horninách, které se usazovaly v době, kdy dinosauři žili. Na Zemi jsou i oblasi, jako např. Antarktida nebo některé části Afriky, kde se pro nedostupnost nikdy paleontologické výkopy neprováděly.

Přesto však byli dinosauři nalezeni na všech kontinentech včetně Střední Ameriky, Japonska, Společenství nezávislých států a v mnoha dalších zemích. Někteří byli objeveni náhodně, jiné nalezli členové velkých expedic. Mnoho dinosaurů je stále předmětem bádání a paleontologové neustále upřesňují své názory podle nových objevů. Dokonce i jména některých dinosaurů se mohou změnit, a to tehdy, když je některý nález znovu a přesněji určen. V muzeích mnoha zemí jsou velké výstavy dinosaurů, které pomáhají vytvořit si představu, jací to byli živočichové a jak žili. Fosilie patří mezi důležité doklady o dějinách naší planety a každá nová zkamenělina dinosaura pomáhá zpřesňovat obraz podivuhodného světa těchto obratlovců.

SEVERNÍ AMERIKA

Pozůstatky dinosaurů jsou v Severní Americe dobře známy. Mnoho jejich koster bylo nalezeno v západních částech USA a Kanady, kde jsou obrovské skalní masivy v podobě rozeklaných "badlands" vystaveny působení větru a slunečního záření. Expedice směřující na "Divoký západ" objevily některá bohatá naleziště již v minulosti, ale i dnes různé ústavy i instituce organisují velké výpravy pátrající speciálně po dinosaurech. (výskyt dinosaurů - Parasaurolophus, Triceratops, Deinonychus, Corythosaurus, Camarasaurus, Apatosaurus, Allosaurus, Tyrannosaurus, Stegosaurus, Saurolophus a Coelophysis)

JIŽNÍ AMERIKA

Jihoameričtí dinosauři nejsou tak dobře známí jako dinosauři severoameričtí, jsou však neméně důležití. Většina nálezů pocházi v Brazílie, nacházeni jsou však také v Chile, Kolumbii, Uruguayi a Peru. (výskyt dinosaurů - Saltasaurus, Herrerasaurus, Staurikosaurus, Patagosaurus a Piatnitzkyosaurus)

ANTARKTIDA

Zbytky dinosaurů v zamrzlé Antarktidě byly objeveny až v posledních několika letech. Doposud zde byly nalezeny dva druhy. První má příbuzné vztahy k rodu Hypsilophodon a v současné době jeho nález studují paleontologové v Londýně.

EVROPA

Evropa by se mohla nazývat "domovem" dinosaurů. Zde bylo totiž v 19. století při popisu obrovských zkamenělých plazů poprvé použito označení "dinosaur" Protože Evropa je většinou pokryta lesy nebo je půda zemědělsky obdělávána, byly pozůstatky dinosaurů nacházeny převážně v lomech nebo na mořském pobřeží. I v dnešní době zde stále dochází k novým a překvapivým nálezům.(výskyt dinosaurů - Spinosaurus, Baryonyx, Hypsilophodon, Iguanodon, Plateosaurus a Compsognathus)

AFRIKA

Afrika je kontinent neobyčejný tím, že ve většině jejích oblastí se horniny usazovaly v době, kdy dinosauři žili. Zbytky nejstarších afrických forem pocházejí z jihu kontinentu. Ze Sahary, Alžírska, Egypta a Maroka pocházejí naopak nejmladší afričtí dinosauři. Nicméně nejznámější naleziště Tendaguru je na východě, v Tanzanii. (výskyt dinosaurů - Lesothosaurus, Massospondylus, Barosaurus a Brachiosaurus)

AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND

Pozůstatky australských dinosaurů jsou nacházeny na jihu a východě kontinentu a mnohé byly objeveny až v posledních letech. První nález na sousedním Novém Zélandu byl učiněn teprve v roce 1980, na Severním ostrově. (výskyt dinosaurů - Rhoetosaurus, Leaellynosaura a Minmi)

ASIE

Asijští dinosauři představují nejnovější a svým způsobem vzrušující přírůstky do mapy rozšíření dinosaurů. Američtí, ruští, polští a mongolští paleontologové objevili pravé zkamenělé poklady v poušti Gobi a nové objevy jsou neustále hlášeny z Číny a Indie. (výskyt dinosaurů - Dravidosaurus, Mamenchisaurus, Tuojiangosaurus, Tsintaosaurus, Prenocephale, Oviraptor, Veloricaptor, Saurolophus, Protoceratops, Tarbosaurus, Shantungosaurus a Tsintosaurus)

Viac: http://pravek.wz.cz/doba/doba.htm

http://pravek.wz.cz