Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Malý Rozsutec
zdroj: http://sk.wikipedia.org
pridané:
19.11.2011

Malý Rozsutec (1 344 m n. m.) je vrch na Slovensku nachádzajúci sa vo východnej časti pohoria Malá Fatra – konkrétne v masíve Krivánskej Malej Fatry. Je charakteristickým skalným cimburím a strmými vápencovými stenami dominuje údoliu Bieleho potoka, ktoré prevyšuje o takmer 750 metrov. Z vrcholu je výhľad na susedný vyšší Veľký Rozsutec a do severných strání východnej časti masívu.

Vrchol je súčasťou národnej prírodnej rezervácie Rozsutec vyhlásenej v roku 1967 s celkovou výmerou 842 ha, spadajúcou do Národného parku Malá Fatra. V okolí sa nachádza vzácna vápencomilná flóra.

Prístup

Výstup je možný priamo po zelenej turistickej značke z časti obce Terchová - Biely Potok a západným ramenom na vrchol, alebo zaistenou cestou (reťaze) zo sedla Medzirozsutce (1 200 m). Najzaujímavejšou a tiež najdlhšou prístupovou cestou je turistický chodník vedúci oblasťou Dolné diery, Horné diery a Tesná rizňa, čo je sústava celkove troch kaňonov sprístupnených lavičkami, ktoré miestami vedú vodou vyhĺbenou cestou pozdĺž potoka.

599
Malý Rozsutec

http://sk.wikipedia.org