Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Morské oko
zdroj: http://referaty-seminarky.sk
pridané:
20.11.2011

Rekreačný krajinný celok Morské oko sa nachádza v v CHKO Vihorlat. Vznik Morského oka spadá do obdobia doznievania sopečnej činnosti vo Vihorlate. Mohutný zosuv z východného svahu Motrogonu a Jedlinky zahradili dolinu potoka Okna a za vzniknutou bariérou vzniklo prírodné jazero. Morské oko je výnimočné svojim pôvodom, polohou, fyzikálno-chemickým a biologickým režimom. Leží v nadmorskej výške 619 m a dosahuje hĺbku až 25,1 m. Dnešná podoba jazera existuje od osemdesiatych rokov 19. storočia, keď bol vybudovaný umelý priehradný múr. Asi 7 ha plocha jazera po zvýšení vodnej hladiny o 5 m vytvorila dnešnú plochu 13,8 ha.

Do jazera ústi 6 stálych prameňov a niekoľko periodických. Prebytočnú vodu z jazera odvádza potok Okna. Pobrežie je veľmi členité. Jeho západná a severná časť má mierny sklon a je pokrytá jemným pieskom. Východný breh je strmý a kamenitý. Hlbšie časti jazera sú pokryté hrubou vrstvou bahna.

Morské oko je veľkou prírodnou zvláštnosťou slovenskej prírody. Na ochranu prírodných hodnôt a krás bolo jazero spolu s okolitými lesmi v roku 1984 vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu, v súčasnosti je to národná prírodná rezervácia v celkovej výmere 108,48 ha. Morské oko je zaujímavé nielen svojím vznikom, polohou a krásou, ale i tajomným životom pod vodnou hladinou. Obklopené vrchmi a súvislými lesmi je celoročne zásobované čistou vodou bystrín, ktorá sa hromadí v hlbokej jazernej panve.

Životný priestor jazera tvorí voľná voda a dno. Pre život vodných organizmov sú najdôležitejšie presvetlené časti príbrežnej zóny a hornej vrstvy vody pod hladinou. Tu, v hĺbke do 10 m, žije väčšina živých organizmov Morského oka zoskupená v spoločenstvách spojených navzájom potravnými reťazcami. Sú to predovšetkým drobné zelené rastliny, baktérie, sinice a vodné riasy,vírniky, perloočky a veslonôžky,malé ryby, napr. čereble ale aj dravé pstruhy.Vyhlásením územia za národnú prírodnú rezerváciu vznikli právne predpoklady nielen pre ochranu krás, ale i druhového bohatstva života Morského oka.

Zdroj: http://referaty-seminarky.sk/morske-oko/


Foto: wikipedia

http://referaty-seminarky.sk