Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Ložiska nerostů (internetová učebnica)
zdroj: http://geologie.vsb.cz
pridané:
17.1.2012

Proč tato práce vznikla

Ačkoliv knih a vysokoškolských skript pro výuku ložiskové geologie je u nás k dispozici řada, jejich využívání ve výuce přináší některé problémy. Zejména jde o rychlé zastarávání údajů (výše těžby a stav jednotlivých ložisek se mění každý rok), obsahovou nevyváženost některých textů a také relativní nedostatek obrazových příloh. Proto jsme se rozhodli vytvořit tuto publikaci v elektronické podobě (k dispozici na CD-ROM a http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska), který tyto problémy efektivním způsobem řeší. Elektronická podoba textu umožňuje přístup k materiálu nejen studentům, ale zároveň i nejširší veřejnosti. Dovoluje také lepší strukturování informací než běžné materiály a zároveň poskytuje možnost připojení obrazových příloh (barevné obrázky, fotografie, mapy a řezy), které by u běžného textu neúměrně zvýšily cenu publikace.

Komu je určena

Hlavní cílovou skupinou, pro kterou jsou tyto materiály určeny, jsou vysokoškolští studenti geologických oborů, což je také záměrem grantových projektů Fondu rozvoje vysokých škol. Při jejich zpřístupnění na síti www jsme počítali i s dalšími zájemci o tuto problematiku včetně laické veřejnosti. Proto jsme se snažili osvětlit i základní obecné pojmy ložiskové geologie a uspořádat materiály tak, aby každý mohl snadno získat požadované informace.

Viac: http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/index.html

603
Náhľad

http://geologie.vsb.cz