Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Montanistické lokality katastrálneho územia Štiavnických Baní
zdroj: http://www.stiavnickebane.ocu.sk
pridané:
21.6.2012

Montanistika v Geoparku Banská Štiavnica prezentuje ako tisícročnú históriu baníctva so zvláštnym zameraním na jeho dosiahnutú vysokú technickú úroveň, intenzitu a ekonomickú výnosnosť. Baníctvo v oblasti Štiavnických Baní zohralo významnú úlohu pre rozvoj celého banskoštiavnického regiónu. Vo svojom vývoji dosiahlo niekoľko svetových prvenstiev.

Svetovým unikátom je najmä výstavba vodohospodárskeho systému, ktorý zachránil štiavnické baníctvo pred úpadkom, keď jeho voda znamenala významný energetický zdroj pre čerpanie spodnej banskej vody. V rámci katastrálneho územia Štiavnických Baní je prezentovaná banícka história prostredníctvom nasledujúcich lokalít, ktoré sú zároveň lokalitami zaradenými do Manažment plánu lokality UNESCO "Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia" .

- ŠTÔLNE

Felix štôlňa
Kuchajda štôlňa
Hlavná Richňavská štôlňa
Hodrušská vodná štôlňa
Vodné štôlne Bakomi
Vodné štôlne Pinkenberg a Stankay
Vodná štôlňa Krížna
Klinger krátka štôlňa
Fuchs štôlňa
Göllner štôlňa
Durchschlag štôlňa

- ŠACHTY

Weiden šachta
Amália šachta
Terézia šachta
Ferdinand šachta (Nová a Stará)
Leopold šachta
Piarg (Siglisberg) šachta
Kristína šachta
Magdaléna šachta
Konigseg šachta
Wind šachta (Stará a Nová)
Wolf šachta
Roveň šachta
Eisenseil Baptista šachta

- TAJCHY A BANSKÉ JARKY

Tajch Veľká a Malá Richňava
Tajch Bakomi
Tajch Krechsengrund
Tajch Veľká Windšachta
Tajch Evička
Tajch Spodná Windšachta
Banské jarky
Hornokopanický jarok
Horný hodrušký jarok

- RUDNÉ ŽILY

Bieber-Wolf žila severne od Kalvárie
Terézia žila pri Terézia šachte
Terézia-Bieber žila pod Tanádom
Špitaler žila pod Hornou Rovňou (na Fuchslochu)
Špitaler žila južne od Amália šachty (štátna cesta)

Zdroj:

Smolka Ján a kol.,: Čiastková záverečná správa geologickej úohy č. 04 00 „Zriadenie banskoštiavnického geoparku”, MŽP SR, Geofond Bratislava, 2004. Smolka Ján a kol.,: Záverečná správa geologickej úohy č. 04 00 „Zriadenie banskoštiavnického geoparku”, MŽP SR, Geofond Bratislava, 2005. Paučulová Ľubica a kol.,:Manažment plán lokality UNESCO “Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia”, Baten & Partners Slovakia s.r.o., Bratislava - Banská Štiavnica, 2010, 237 str.

Viac: http://www.stiavnickebane.ocu.sk/sk/index.php?ids=42

http://www.stiavnickebane.ocu.sk