Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Lúčanské jazierko
zdroj: http://sk.wikipedia.org
pridané:
25.9.2012

Lúčanské jazierko je krasové jazero v Slovenskom krase, na planine Horný vrch, v katastri obce Lúčka v okrese Rožňava. Zaberá plochu 0,17 ha a leží v nadmorskej výške 729 m n. m. Vzniklo upchatím ponoru v plytkej preliačine. Je napájané svahovým krasovým prameňom asi 40 m severozápadne od jazera. Vodná hladina kolíše a jazero postupne zarastá vodným rastlinstvom.

620 (41K)
Lúčanské jazierko

http://sk.wikipedia.org