Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Jašteričie jazero
zdroj: http://sk.wikipedia.org
pridané:
26.9.2012

Jašteričie jazero nazývané aj Silické jazero je najväčšie krasové jazero na Slovensku. Nachádza sa v Slovenskom krase, na Silickej planine v nadmorskej výške 587 m n. m., v katastrálnom území obce Silica. Zaberá plochu 1,22 ha, má maximálnu dĺžku 200 m a šírku 127 m.

Jazero vzniklo upchatím dna krasovej jamy (závrtu), na severozápadnej strane jazera sa nachádza činný ponor nad jeho hladinou. Vodu z jazera odvádza, ak hladina stúpne nad úroveň ponoru. Voda v jazere je v súčasnosti značne znečistená, bez vyšších foriem života a zarastá riasami a vodným rastlinstvom.

621 (113K)
Foto: http://www.amadeo.sk/PHOTO/SILICA...

http://sk.wikipedia.org