Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Tajch Krechsengrund
zdroj: http://sk.wikipedia.org
pridané:
5.11.2012

Tajch Krechsengrund je bývalé banské jazero v Banskej Štiavnici. Výstavba hrádze sa začala pod dohľadom Samuela Mikovíniho v roku 1735. Z hlásenia banských úradníkov z 24. septembra 1737 vyplýva, že nádrž je hotová a jej výstavba stála vyše 21 000 zlatých. Nádrž bola pomerne malá a zo skupiny piarskych vodných nádrží bola najvyššie položená (730 m n. m.). Mala menší hospodársky význam a slúžila viac-menej len na potreby šachty Königseg (pohon čerpacieho a ťažného stroja, pohon stúp).

Nachádzala sa na mieste, ktoré sa vzhľadom na zvyšky tejto vodnej nádrže dodnes nazýva Tajšok. Konkrétne technické parametre o tejto vodnej nádrži sa nepodarilo zistiť.

http://sk.wikipedia.org