Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohžadom

Halčiansky tajch
zdroj: http://sk.wikipedia.org
pridané:
10.12.2012

Halčiansky tajch je umelá vodná nádrž (tajch), ktorá bola vybudované v polovici 18. storočia. Voda z jazera bola určená na pohon stúp pre potreby Banskej Belej. V roku 1926 sa spomína chov rýb a rybolov. Objem nádrže je 257 000 m3, max. hĺbka 13 m, výška koruny hrádze 11, 5 m a dĺžka 123 m. Rozloha nádrže je 4.6 ha.


Halčiansky tajch

http://sk.wikipedia.org