Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Jaskyňa Snežná diera
zdroj: http://www.gemer.org
pridané:
12.12.2012

Situovaná na planine Horný vrch, západne od hornej časti Zádielskej tiesňavy. Typická, gravitačne rozšírená rozsadlinová jaskyňa dosahuje dĺžku 100 m a hĺbku 25 m. Hore je uzatvorená zrútenými balvanmi. Vytvorená je v druhohorných strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch silického príkrovu.

V jaskyni sa miestami vyskytuje hráškovitá sintrová výzdoba. Na západnom konci jaskyne sú menšie kvaple a náteky ľadovej výplne. V letných mesiacoch sa ľad čiastočne roztápa, avšak udrží sa počas celého roka. Z bezstavovcov sa tu vyskytuje mnohonôžka Hylebainosoma tatranum, ktorá je západokarpatským endemitom. Z troglofilných pavúkov možno na stenách jaskyne pozorovať kosca Ischyropsalis manicata.

Zdroj: http://www.ssj.sk, http://www.gemer.org/jaskyne-a-priepasti-na-gemeri-f42-page69.html

628
Foto: http://www.panoramio.com/photo/56595460

http://www.gemer.org