Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Limbašská vyvieračka
zdroj: http://mesto.sk
pridané:
5.1.2013

Z Bratislavy sa vyberiete na Pezinok. Tesne pred okresným mestom odbočíte doľava smer obec Limbach. Vojdete do dedinky a odbočíte na smer „Špecializovaný liečebný ústav chronických chorôb“ alebo "Reštaurácia Estavella". Od reštaurácii je to ešte 2,4 km lesnou cestou (za sucha zjazdná) až prídete k rampe. Od nej je to ešte asi 20 minút peši. Občasná vyvieračka v dôsledku podzemného „pirátstva“ odvádza vody z hornej časti povodia stupavského potoka na opačnú stranu pohoria Malých Karpát. Výdatnosť prameňa dosahuje až 120 litrov za sekundu.

Vyvieračka je v doline rakovského potoka pod Kozím chrbtom a geneticky súvisí s ponormi vo Veľkom Prepadlom. Geologicky sa viaže na okraj úzkeho vápencového pruhu tiahnúceho sa severojužným smerom v dĺžke 1 km na styku s kryštalickými horninami Malých Karpát. Podzemný krasový systém medzi Košariskami a Medenými Hámrami vznikol alochtónnym tokom tečúcim spod juhovýchodného úpätia Volhoviska.

Činnosť a výdatnosť vyvieračky závisí na zrážkových pomeroch zbernej oblasti. V suchých obdobiach hladina postupne klesá až prestane výver. Za tohoto stavu začne voda z vyvieračky vytekať estavelou, ktorá sa nachádza poniže vyvieračky na dne potoka, ktorý tečie z Ľavostrannej dolinky nad kameňolomom. Objekt predstavuje významný krasový fenomén, dokumentujúci špecifický vývoj krasovej hydrografie Borinského krasu. GPS: N 48°17,677´ E 017°10,130´

Viac: http://mesto.sk/prispevky_velke/pezinok/limbasskavyvieracka1049654771.phtml?M

http://mesto.sk