Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Ciblikovská lúka
zdroj: http://www.bajkomktajchom.sk
pridané:
22.2.2013

Tajch je známy takisto ako Tajch v Hölle, alebo Skautský tábor. Hölle – Peklisko: Týmto názvom sa označuje najvyššia časť Hodrušskej doliny - miesta, kde sa dnes nachádza baňa Rozália, včítane Dolného a Horného Hodrušského tajchu. Dolina tu na svahoch hlavného hrebeňa Štiavnických vrchov – Tanádu , Červenej Studne a Kamenného Závozu vytvára akýsi kotol – prirodzenú zbernicu všetkých zrážok. Pravdepodobne už pred 16. storočím tu naši prapradedovia začali budovať systém menších vodných nádrží, ktoré pôvodne plnili funkciu dnešného Horného a Dolného Hodrušského tajchu a po ich vybudovaní v 18. storočí zanikli.

Z technického hľadiska môžeme rovnaký objem vody zhromaždiť buď vo viacerých menších tajchoch postavených v rade pod sebou, alebo vybudovaním jedného veľkého tajchu. Pôvodná a staršia je metóda budovania sústavy viacerých menších tajchov. Na vybudovan

Viac: http://www.bajkomktajchom.sk/cibikovska-luka/language/sk

http://www.bajkomktajchom.sk