Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Deravá skala
zdroj: http://www.odporucame.sk
pridané:
24.4.2013

Jaskyňa sa nachádza na pravej strane Mokrej doliny pod plošinou Javorinka. Asi 10 m nad potokom je vstup do jaskyne, ktorá má tvar mohutného previsu. Vytvorila sa v strednotriasových vápencoch chočského príkrovu mrazovým zvetrávaním. Tvorí ju 26 m dlhá a 15 m široká portálová sien s chudobnou výzdobou. Okrem geomorfologického významu má veľké archeologické hodnoty. Predstavuje lokalitu, ktorá bola osídlená človekom už v paleolite.

Viac: http://www.odporucame.sk/oddych-relax-sport.php?det=459356-derava-skala-plavecky-mikulas

640
Foto: http://commons.wikimedia.org

http://www.odporucame.sk