Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Šugovská dolina
zdroj: http://www.slovensky-kras.eu
pridané:
25.4.2013

Šugovská dolina sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenského krasu neďaleko mesta Medzev. Šugovskou dolinou preteká Šugovský potok priameniaci pri severozápadnom svahu Šugovského vrchu (705,4 m n. m.). Je pravostranným prítokom riečky Bodvy.

Celá oblasť Šugovskej doliny bola v minulosti známa výrobou železa v miestnych hámroch. Niektoré hámre v Šugovskej doline sú po rekonštrukcii a sú aj funkčné. Dnes slúžia k muzeálnym účelom.

Šugovská dolina je vhodná pre turistiku, cykloturistiku a agroturistiku. Na Šugovskom potoku sa nachádza asi 15 baníckych jazier nazývaných aj TAJCHY. Dnes sú z nich rybníky alebo malé vodné nádrže. V 60. rokoch minulého stročia tu bolo vybudovaná rekreačná oblasť Šugov. Nájdete tu množstvo ubytovacích, agroturistických a stravovacích zariadení, ale aj kováčske vyhne, kde sa vyrábajú interierové aj exterierové kované výrobky. Dolinou prechádza modrá turistická trasa, ktorá začína v obci Jasov a konči v Turni nad Bodvou.

Viac: http://www.slovensky-kras.eu/svk/priroda/doliny/sugovska.php

641
Šugovská dolina

http://www.slovensky-kras.eu