Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Biely vrch - výpočet zásob
zdroj: http://www.emed-slovakia.com
pridané:
9.5.2013

Výsledky prvých dvoch etáp ložiskového geologického prieskumu boli zhodnotené koncom roku 2007 v internej správe s odhadom zásob porfýrových Au rúd. Na ložisku sa odhadlo celkove 110,45 Mt rudy po úroveň 0 m n. m. od povrchu, z toho 44,03 Mt bilančnej rudy s obsahom 0,98 ppm Au a hodnotou okrajovej vzorky 0,25 ppm Au.

V roku 2009 bol firmou Snowden realizovaný výpočet zásob v súlade s medzinárodne uznávaným kódexom pre výpočet zásob JORC. V roku 2010 pred vstupom spoločnosti EMED na Torontskú burzu cenných papierov bol výpočet modifikovaný podľa kanadského štandardu pre výpočet zásob NI 43-101.

V roku 2009 bol realizovaný výpočet zásob podľa platnej slovenskej legislatívy. Výpočet zásob Au-porfýrového zrudnenia na lokalite Detva – Biely vrch sa realizoval na základe požiadavky spoločnosti EMED pre udelenie osvedčenia o výhradnom ložisku.

Viac: http://www.emed-slovakia.com/biely-vrch/vypocet-zasob.html

http://www.emed-slovakia.com