Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Ružínsky kras
zdroj: http://www.velkalodina.atknet.sk
pridané:
5.6.2013

Ružínský kras leží v oblasti lokalite Čiernej hory - Pokryvy medzi Sivcom a Vysokým Vrchom. Zo severu ho ohraničujú obce Kysak, Veľká Lodina a Malá Lodina. Zo západu zase Ružínska priehrada a južne, obec Košická Belá. Jedná se o niekoľko krasových ostrovov a pruhov o celkovej ploche 48km štvorcových, čo je rozloha približne strednej časti Moravského krasu. Kras je tvorený jednak triasovými dolomitami a vápencami, jednak jurskými svetlými až narúžovelými slabo metamorfovanými vápencami.

Územie dosahuje výšky až 888 m (vrchol Pokrivy). Má hornatý, ťažko schodný a dosť divoký ráz. Kras je navštevovaný prevažne košickými a prešovskými trampmi, a napriek svojej kráse a panenskej prírode patrí medzi ešte neobjavené lokality turistického ruchu.

Viac: http://www.velkalodina.atknet.sk/Malyruzinok.php

Mapa: http://www.velkalodina.atknet.sk/Mapy/ruzinskykras.jpg

http://www.velkalodina.atknet.sk