Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Sivec
zdroj: http://www.velkalodina.atknet.sk
pridané:
18.7.2013

Obľúbeným výletným miestom Košičanov so širokým výhľadom do okolia je hora Sivec. Nachádza sa severozápadne od Košíc v blízkosti Ružínskej priehrady a dostať sa k nej môžete z viacerých miest. Medzi najčastšie východiskové body patria most pri niekdajšej dedine Košické Hámre a vlaková zastávka Ružín.

Sivec je súčasťou Slovenského rudohoria, časti Volovské vrchy, podčasti Čierna hora. Po stránke geologickej možno hovoriť o uhličitanových horninách druhohôr a krasovom - vápencovom podklade. Nie je to veľké krasové územie, skôr lokalita tvorená krasovatením. Rázovité severné steny strmo klesajú do romantickej doliny Hornádu v miestach jeho dolného prielomu - dnes naplneného vodou - priehrady Ružín.

Sivec je štátna prírodná rezervácia o zozlohe 170 hektárov. Na impozantne ostrom vápencovom hrebeni a na priľahlých strmých svahoch sa nachádza zachovalá pôvodná vegetácia vápencových bučín, lesov, krovinatých a trávnatých společenstiev zvláštného druhového zloženia. Teplomilnú vegetáciu dopĺňajú hniezdiska vzácnych a chránených druhov vtákov. V skalnatých stenách, ktoré sa zvažujú do doliny Malý Ružínok, je asi 10 jaskýň.

Viac: http://www.velkalodina.atknet.sk/Sivec.php

651
Pohľad zo Sivca

http://www.velkalodina.atknet.sk