Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Jaskyne v Ružínskom krase
zdroj: http://www.velkalodina.atknet.sk
pridané:
21.8.2013

Podľa zoznamu jaskýň na Slovensku je v pohorí Čierna hora 59 jaskýň. Jaskyne sa vyskytujú predovšetkým v dolomitoch. V Ružínskom krase možno nájsť nasledujúce: Veľká Ružínska jaskyňa, Medvedia jaskyňa, Antonova jaskyňa (Malá ružínska jaskyňa), Sivecká galéria (Štefanová jaskyňa), všetky v údolí Malého Ružinka v blízkosti modrej turistickej značky.

Okrem hore spomenutých Kavečanská jaskyňa, Kysacká jaskyňa, Andrejová jaskyňa I., Andrejová jaskyňa II., Holická jaskyňa, Krížová jaskyňa, Previsová jaskyňa, Veľká sokoľská jaskyňa, Jaskyňa v Dzurovej a Previs v Dzurovej, Priepasťovitá jaskyňa v Humenci...

Viac: http://www.velkalodina.atknet.sk/Malyruzinok.php

652
Andrejová

http://www.velkalodina.atknet.sk