Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Domašínsky meander
zdroj: http://sk.wikipedia.org
pridané:
15.9.2013

Domašínsky meander je riečny meander a prírodná pamiatka v Malej Fatre na rieke Váh, je súčasťou Národného parku Malá Fatra. Je najväčším prírodným výtvorom v Malej Fatre. Váh z troch strán obteká nevýrazný lesnatý vrchol Domašín (575 m n. m.). Dĺžka tohto územia je 1,63 km, šírka 480 – 740 m a nadmorská výška sa pohybuje v rozmedzí 360 – 580 m n. m.

Meander rozdeľuje Malú Fatru na Lúčanskú a Krivánsku časť. Domašínsky meander je vhĺbená forma riečneho reliéfu, ktorá je v celých Západných Karpatoch ojedinelá. Vznikol postupným zarezávaním rieky Váh do dvíhajúceho sa pohoria koncom treťohôr a začiatkom štvrtohôr. Vznikol tak Strečniansky priesmyk. Turistika a ochrana prírody

Najkrajší pohľad na Domašínsky meander je zo zrúcanín hradu Starhrad, ktorý je turisticky prístupný po červenej turistickej značke. V roku 1978 bol meander vyhlásený za prírodnú pamiatku s výmerou 80,4 ha.

Váh bol využívaný na plavbu plťami a táto tradícia sa v súčasnosti v obci Strečno obnovuje. V minulosti bol Domašínsky meander najnebezpečnejším úsekom. Báseň Jána Bottu Margita a Besná nesie mená dvoch obrovských skál na tomto úseku. Po odstrele dynamitom je tento úsek už pre plavbu bezpečnejší, na ich mieste sú však stále mohutné pereje.

Na úseku pod Starhradom, vypracoval súkromný investor projekt, ktorý ráta s výstavbou vodnej elektrárne a biokoridoru.

653
Domašínsky meander

http://sk.wikipedia.org