Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Devínska hradná skala
zdroj: http://sk.wikipedia.org
pridané:
16.11.2013

Devínska hradná skala je hradné bralo a národná prírodná pamiatka. NPP bola vyhlásená v roku 1985 s výmerou chráneného územia 17 000 m?. Devínska hradná skala je významná zoologická, botanická a geologická lokalita.

Steny brala sú vysoké približne 70 m a tvoria južný okraj série kryštalinika Malých Karpát. Geologický podklad tvoria druhohorné dolomity, zlepence, vápence. Na hradnej skale sú zreteľné aj tektonické poruchy. Rozpínanie týchto prasklín je monitorované.[1] V oblasti na našli viaceré fosílie.

Viac: http://sk.wikipedia.org/wiki/Dev%C3%ADnska_hradn%C3%A1_skala


Devínsky hrad a jeho Panenská veža

http://sk.wikipedia.org