Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Úprava a spracovanie mastenca
zdroj: http://www.eurotalc.sk
pridané:
4.3.2014

Základnou metódou spracovania mastenca pri ťažení popri selektívnom získavaní je ručné triedenie materiálu. Pri tejto metóde sa popri sledovaní znečistenia kremeňom, karbonátmi alebo pyritom používa tiež ako rozlišovacie kritérium aj sledovanie farebných rozdielov surového materiálu. V krajinách s vyššou mzdovou úrovňou je ručné triedenie nahradzované optickým triedením, ktoré spoľahlivo funguje od veľkosti zrna > 6 – 8 mm. Maximálna veľkosť triedených zrń leží v rozmedzí medzi 40 až 120 mm.

Pri jemných zrniečkach je využívaná popri klasických postupoch delenia podľa hustoty tiež flotácia. Hydrofóbny mastenec flotuje bez zberača iba za pôsobenia penotvornej prísady. Pokiaľ je postup procesu hydrofilný, nenastávajú žiadne problémy, iba za pri prítomnosti grafitických častíc/materiálu nedochádza pri flotačnom procese k oddeleniu týchto dvoch minerálov.

Koncentráty sú mleté ako za sucha tak aj za mokra. Obvyklý rozsah zrnitosti do 63 my sa dosahuje prostredníctvom guľových, valcových a odstredivých kyvadlových mlynov. Moderné odstredivé triediče/odlučovače (košové) umožňujú dodržať veľmi prudké granulometrické zloženie produktov mletia.

Najjemnejšie suché mletie do < 1 my sa dosahuje prostredníctvom prúdového mlynu, pričom médiom môže byť vzduch, horúci vzduch alebo para.

Nakoľko je mastenec hydrofóbny a jemný materiál je ťažko dispergovateľný, zvyknú sa tieto produkty príležitostne zhutňovať (zvyčajne označované ako pelety), kde prostredníctvom rolovania – vzorkového lisovania s vodou sa materiál lisuje do surových tehál. Takto upravený materiál je ľahšie dispergovateľný a je používaný napr. v papierenskom priemysle na likvidáciu škodlivých živíc.

Viac: http://www.eurotalc.sk/talc/uprava-a-spracovanie-mastenca.html

http://www.eurotalc.sk