Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Hypocentrum
zdroj: http://sk.wikipedia.org
pridané:
22.3.2014

Hypocentrum je bod v priestore určujúci presné miesto výskytu nejakej mimoriadnej udalosti. Jeho kolmý priemet na zemský povrch je označovaný ako epicentrum. Najčastejšie sa tento pojem používa v súvislosti so zemetrasením alebo silným výbuchom (napr. jadrovým).

Hypocentrum je teda iný názov pre ohnisko zemetrasenia v hĺbke, zatiaľ čo pojmom epicentrum sa označuje miesto ležiace na zemskom povrchu nad ním. Vzhľadom na to, že väčšina zemetrasení nemá bodový charakter, ale vzniká na zlomoch v zemskej kôre, je hypocentrum spravidla iba približným stredom oblasti, v ktorej k uvoľneniu energie došlo. Jeho zameranie a následné určenie jeho pozície sa uskutočňuje minimálne vďaka 3 seizmologickým staniciam. Odborne sa používa výraz hypocentrum ako konkrétny bod (ťažisko ohniska). Ohniskom zemetrasenia potom rozumieme celú oblasť vzniku zemetrasenia (tá môže dosahovať pomerne veľkých rozmerov).

Hypocentrum je väčšinou aj epicentrom jadrovej explózie.

http://sk.wikipedia.org