Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Jaskyňa pod Jeleňom
zdroj: http://sk.wikipedia.org
pridané:
2.7.2014

Jaskyňa pod Jeleňom je jaskyňa patriaca do Trenčiansko-teplického krasu. V roku 1994 bola vyhlásená za prírodnú pamiatku pod evidenčným číslom 1162 a bola sprístupnená v roku 2009.

Nachádza sa nad mestom Trenčianske Teplice. Vznikla eróznou činnosťou vôd pozdĺž tektonickej pukliny severovýchodného smeru. Jej dĺžka je 27 metrov, končí hlineným sifónom. V jaskyni sú malé náznaky krasových útvarov. Prebývajú tu netopiere a moly. Najpočetnejšími obyvateľmi sú pavúky.

Viac: http://sk.wikipedia.org/wiki/Jasky%C5%88a_pod_Jele%C5%88om?oldid=5458566

669

http://sk.wikipedia.org