Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Vernárska tiesňava
zdroj: http://sk.wikipedia.org
pridané:
5.9.2014

Vernárska tiesňava je národná prírodná rezervácia, ktorá bola vyhlásená v roku 1966 a novelizovaná v roku 1993. Jej rozloha je 82,94 hektára. Nachádza sa približne 2 km severne od obce Vernár. Rezervácia chráni vzácne zachované porasty reliktných borín (prevažne borovica lesná) so smrekovcom na vápencovom bralnom úbočí. Vyskytujú sa tu viaceré reliktné rastlinné druhy, ktoré sa zachovali vplyvom teplotnej inverzie. Na slnečných vápencových bralách rastú vzácne teplomilné rastlinné spoločenstvá.

Územie je geomorfologicky a krajinársky zaujímavé. Verejnosti nieje Vernárska tiesňava prístupná, avšak prechádza cez ňu cesta I. triedy 67. Rozprestiera sa v nadmorskej výške 725-1 110 m n. m.. Jej geologický podklad tvoria ladinské dolomity s typickým ostrohranným rozpadom.

Viac: http://sk.wikipedia.org/wiki/Vern%C3%A1rska_ties%C5%88ava

http://sk.wikipedia.org