Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Vápeč
zdroj: http://sk.wikipedia.org
pridané:
23.9.2014

Vápeč (955,5 m n. m.) je vrch v Strážovských vrchoch. Jeho vrchol a blízke okolie tvoria rovnomennú národnú prírodnú rezerváciu vyhlásenú v roku 1993 o výmere 75,38 ha.

Vrchol leží východne od obce Horná Poruba v jej katastri, pričom územie národnej prírodnej rezervácie zasahuje aj do katastra Kopca.[1]

Vápeč vytvára morfologicky dominantná príkrovová troska hronika. Na svahoch je budovaný hlavne vrchnotriasovými (tzv. hlavnými) dolomitmi[2]. Vrchol tvoria wettersteinské vápence.

Viac: http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pe%C4%8D


Vápeč

http://sk.wikipedia.org